amblem
HASAR ANALİZ LABORATUVARI
 Hasar Analiz Laboratuvarı
 Eksperlik ve Danışmanlık
 Hasar Analizi Eğitimi
 Rapor Örnekleri
 Hasar Analizi Nedir
 İletişim


Eğitim Programlarımız:

1. Hasar Analizi Eğitimi
2. Mühendisler ve Teknikerler için Çelik seçimi ve Mekanik Özelliklerin Kontrolü

3. Malzemelerin Mekanik Davranışları ve Testleri

1. Hasar Analiz Eğitimi (3 Gün)

AMAÇ: Malzeme seçimi, malzeme temini, kalite kontrol vb. bölümlerde çalışan mühendislerin eğitimi
KİMLERE YÖNELİK: Makine, metalurji, malzeme mühendisleri ile malzemeye yönelik çalışan diğer mühendis ve teknikerlerin eğitimi planlanmaktadır.
EĞİTİM SÜRESİ:  3 gün olarak tasarlanmıştır.
EĞİTİM YERİ: Eğitim yerini talep eden şirket belirleyebilir.

profil

 

I. Malzemelerin mekanik davranışı ve mekanik testler
    - Elastik ve plastik deformasyon: Deformasyon mekanizmaları, gerinimle sertleşme
    - Çekme özellikleri: Çekme testi, çekme diyagramları, elastik modül, Poisson oranı, akma dayancı, çekme dayancı, süneklik, tokluk, rezilyans
    - Malzemelerin sertliği: Sertlik ölçüm yöntemleri, sertlik dayanç ilişkisi
    - Malzemelerin kırılma davranışı: Gevrek kırılma ve sünek kırılma, gevreklik-süneklik geçişi, tanelerarası ve taneleriçi kırılmalar, kırılma yüzeyi görünümleri
    - Malzemelerin mekanik özelliklerine ve kırılma davranışına etki eden faktörler: Sıcaklık, gerinim hızı, çentik etkisi. Çentikli darbe testi, tokluk sıcaklık ilişkisi, süneklik-gevreklik geçiş sıcaklıkları
    - Malzemelerin yorulma davranışı: Yorulma mekanizması, yorulma kırıkları, yorulma tasarımı, yorulma testleri
    - Malzemelerin yüksek sıcaklık davranışı: Sürünme özellikleri, sürünme kopması, sürünme testi
    - Kırılma mekaniği: Kırılma tokluğu, çatlak hızı ve kırılma tokluğu testleri, tasarımda kırılma mekaniğinin kullanılması

II. Hasar Analizine giriş
    - Tasarım ve hasar analizi ilişkisi.
    - Malzemelerde  rastlanan hasar türlerine genel bir bakış.
    - Yorulma Hasarları. Yorulmayı tetikleyen faktörler. Metal ve alaşımlarda yorulma ömürlerinin uzatılması
    - Üretim aşamasından kaynaklanan hasarlar.
    - Döküm hataları.

    - Metal-dışı kalıntılar ve neden oldukları hasarlar.
    - Isıl işlem hataları: Çelik ve diğer alaşımlarda yapılan ısıl işlem hataları. Hataların içyapı incelenerek tespit yöntemleri.
    - Hidrojen gevrekliği problemleri.
    - Gerilimli korozyon çatlağı: Nedenleri, tespiti ve önlenmesi.

    - Yüksek Sıcaklık hasarları. Malzemelerde yüksek sıcaklığa bağlı mekanik özelliklerde değişim. İçyapıda gözlemlenen değişimler. Yüksek sıcaklık ömür tayini.

III. ODTÜ Metalurji ve Malz. Müh. Böl'ne gelen hasar örneklerinden seçmeler (Vaka Çalışması):
    - Yorulma hasarı örnekleri. Metal-dışı kalıntılar ve neden oldukları hasarlardan örnekler. Isıl işlem sırasında yapılan hatalardan kaynaklanan hasar örnekleri. Haddeleme sırasında yapılan hatalar. Hidrojen gevrekliği. Montaj hataları ve neden oldukları hasarlar. Yüksek sıcaklık ve neden olduğu hasarlardan örnekler.
    - Vaka çalışmalarında yaklaşım teknikleri. Numune seçimi. Kırık yüzeyden elde edilen bilgilerin uygulanması, içyapı incelemesi vb. yöntemler, gerçek örnekler üzerinden çalışılarak anlatılacaktır.

krankmakas

Solda: Hasarlanmış bir krank mili.  Sağda: Korozyona uğramış bir medikal makas


Diğer Eğitim Programlarımız:

2. Mühendisler ve Teknikerler için Çelik seçimi ve Mekanik Özelliklerin Kontrolü (2 Gün)
3. Malzemelerin Mekanik Davranışları ve Testleri (2 Gün)

için iletişim'e geçebilirsiniz.